Uwaga

Przy interwencji lub zgłoszeniu dopilnuj, aby została wypełniona „Niebieska karta”, dzięki której można rozpocząć procedurę przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osobami uprawnionymi do wypełnienia „Niebieskiej karty” są:
- policjanci
- pracownik socjalny
- pedagog
- przedstawiciel służby zdrowia
- członek GKRPA

LinkiO programie "Stop Przemocy" PDF Drukuj Email

CZYM JEST PRZEMOC?

Jak mówi  ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc w rodzinie to:

„jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.


> Czytaj więcej...

 
Apel Komisariatu Policji w Nadarzynie PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 września 2019 11:14

Szanowni Państwo!

W ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do oszustw metoda na tzw. "wnuczka" lub "policjanta". Sprawcy oszustw podczas rozmowy telefonicznej podszywają się pod wnuczka, innego krewnego, znajomego osoby bliskiej lub funkcjonariusza publicznego, a następnie proszą o wsparcie finansowe spowodowane nagłym zdarzeniem losowym lub trudną sytuacją życiową. Podczas rozmowy zaznaczają, że nie mogą odebrać pieniędzy osobiście, proszą o przekazanie ich swojemu "znajomemu". Zaraz po zakończonej rozmowie, dzwoni kolejna osoba, często podszywająca się pod policjanta operacyjnego lub funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego, oświadczając że zajmuje się rozpracowywaniem grupy oszustów. Osoba ta instruuje potencjalnego poszkodowanego jak ma dalej postępować i poleca przekazać pieniądze oszustowi, który następnie ma zostać zatrzymany, a pieniądze niezwłocznie zwrócone prawowitemu właścicielowi, co nigdy nie ma miejsca. Ofiarami tych przestępstw są głównie osoby starsze, zamieszkujące samotnie, które są zbyt ufne.

Aby nie stać się ofiarą oszustwa APELUJEMY DO PAŃSTWA O OSTROŻNOŚĆ I ROZSĄDEK W KONTAKTACH Z OSOBAMI NIEZNAJOMYMI. PAMIĘTAJMY, ŻE FUNKCJONARIUSZE NIGDY NIE POPROSZĄ O PRZEKAZANIE PIENIĘDZY OSZUSTOWI LUB PRZELANIE ICH NA KONTO W RAMACH POMOCY W DZIAŁANIACH POLICYJNYCH. APELUJEMY RÓWNIEŻ ABY NIE PRZEKAZYWAĆ PIENIĘDZY OSOBOM, KTÓRYCH NIE ZNAMY.

W przypadku zetknięcia się z próbami dokonania tego typu oszustw prosimy o kontakt z Komisariatem Policji w Nadarzynie dzwoniąc pod numer 22 729 81 77 lub numer alarmowy 112.

Komendant
Komisariatu Policji
w Nadarzynie
(-) nadkom. Dariusz Jeż

 
Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) PDF Drukuj Email
piątek, 06 września 2019 11:17

Światowy Dzień FAS - święto obchodzone na świecie corocznie 9 września, mające na celu uświadomienie przyszłym matkom skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływ na rozwój płodu, a w przyszłości - na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka. Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) to zespół umysłowych i fizycznych zaburzeń spowodowanych działaniem alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Jego skutkiem mogą być wady wrodzone (wady serca, nerek, OUN), spowolnienie rozwoju, niska mas urodzeniowa, dysfunkcje mózgu, problemy ze wzrokiem i słuchem, kłopoty z koncentracją i uczeniem się.

OBJAWY FAS (Fetal Alcohol Syndrome - Płodowy Zespół Alkoholowy):
- niski wzrost i małogłowie,
- dysmorfie twarzy (twarz jest niesymetryczna, dość płaska, szeroka, o wyglądzie orientalnym, oczy dziecka osadzone są szeroko -tak, że nasada nosa sprawia wrażenie bardzo szerokiej, nos najczęściej jest krótki i zadarty, rynienka podnosowa słabo zaznaczona (lub nie ma jej w ogóle), górna warga jest bardzo cienka, odległość między nozdrzami a górną wargą jest dłuższa niż zwykle, uszy są nisko osadzone, często ze zniekształconymi małżowinami, owłosienie skóry głowy, brwi i rzęsy są obfitsze niż przeciętnie),
- wady układu kostno-mięśniowego i zaburzenia czucia głębokiego, problemy z koordynacją (dziecko może np. złamać rękę i nie czuć tego),
- problemy ze słyszeniem, opóźnioną zdolność mówienia,
- zmniejszone pole widzenia, słabą pamięć wzrokowa (dziecko może się łatwo gubić nawet w okolicy domu),
- anomalie w budowie wątroby, serca, nerek, narządów płciowych,
- podwyższony próg bólu lub nadwrażliwość na ból,
- nadpobudliwość,
- problemy z pamięcią i trudności w uczeniu się (dziecko będzie się skarżyć, że „nic mu nie wchodzi do głowy”, choć się uczy),
- zaburzenia zachowania, niedostosowanie społeczne, trudności w przewidywaniu konsekwencji swoich zachowań (może np. uciekać z domu).

Dzieci z FAS mają problem z zapamiętywaniem i wykorzystaniem zdobytych informacji, są też skłonne do uzależnień. Często pierwsze objawy FAS widoczne są dopiero pomiędzy 2. a 10. rokiem życia. FAS nie da się wyleczyć.

Krystyna Masłowska - pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Źródło: http://centrumwsparciarodziny.pl/index.php/12-9-wrzesnia-swiatowy-dzien-swiadomosci-fas-alkoholowy-zespol-plodowy

 
Grupa AA „Klemens” PDF Drukuj Email
poniedziałek, 26 sierpnia 2019 20:39

Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Wspólnota AA nie utożsamia się z żadną religią, to jednak program 12 kroków, wg którego wracamy do zdrowia, jest programem duchowym, kładącym nacisk na powierzenie się Bogu i żywą relację z Nim.

Grupa AA „Klemens” funkcjonuje już ponad 20 lat.

Spotkania odbywają się w każdą niedzielę o godz. 16-tej w Domu Parafialnym
przy kościele pw. św. Klemensa w Nadarzynie.

Są to mityngi otwarte, czyli takie, na które może przyjść każdy.

 
Sierpień miesiącem trzeźwości PDF Drukuj Email
wtorek, 06 sierpnia 2019 08:34

W tym roku działaniom przyświeca hasło „Młodzi trzeźwi i wolni”. Do najważniejszych czynników chroniących dzieci i młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych zaliczamy: silną więź emocjonalną z rodzicami, regularne praktyki religijne, zainteresowanie nauką szkolną, a także szacunek do norm, wartości i autorytetów. Najlepsza ochrona przed uzależnieniami, to miłość. A dobry rodzic, wychowawca, nauczyciel to najlepszy profilaktyk. Dobry, to znaczy kochający mądrą miłością, odpowiedzialny i uczący odpowiedzialności, wymagający od siebie i od innych.”

Bp Bronakowski apeluje do rodziców i dziadków, by pokazywali dzieciom i wnukom, jak piękne jest życie bez alkoholu, by poświęcali czas na wspólne rozmowy, zabawę i inne aktywności. Do młodych mówi, „Nie dajcie się zniewolić! Nie lękajcie się zachowywać koniecznej abstynencji przez całe swoje młode życie. Tylko to da wam gwarancję, że nie popadniecie w ten straszliwy nałóg i tym samym nie zaprzepaścicie szansy na szczęśliwe życie.”

Magda Kołodziejczyk - pedagog, członek GKRPA

Źródło: https://diecezja.pl


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 37
©2014 Stop Przemocy.